BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildirilerin kongre web sitesi olan www.peduro2024.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Ağustos 2024

Kongrede sunulacak tüm bildiriler pediatrik üroloji alanında bilimsel gelişmelere ve literatüre katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı içermelidir. Bildirilerde tüm yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurum bilgileri yer almalıdır. Her bildiride bir adet “sorumlu yazar” belirtilmeli, e-posta ve iletişim bilgileri yazılmalıdır. Bildirilerin gönderimi sırasında mutlaka tercih edilen sunum şekli (Sözlü/Poster) belirtilmelidir. Değerlendirme kurulu bildiri şeklini değiştirme hakkına sahiptir.

Kurallara uygun olarak hazırlanmış bildiriler 15 Temmuz 2024 tarihine kadar online bildiri gönderim sayfasından sisteme yüklenmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Sunuma değer görülen sözlü ve poster bildirilerin sorumlu yazarlarına e-posta ile kabul mektupları gönderilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır.
 • Bildiri girişlerinin yalnızca Türkçe olarak hazırlanması ve yazım kurallarına uyulması zorunludur.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazar adı ve soyadının sadece ilk harfi büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri amaç, yöntem, bulgular ve sonuç olarak düzenlenmelidir. Olgu sunumlarında sıralama amaç, olgu sunumu ve sonuç olmalıdır.
 • Bildiri gönderimi tamamlanmadan önce en az 3 en fazla 6 adet anahtar kelime sisteme girilmesi zorunludur.
 • Özetin tamamı, başlık ve yazar adları hariç 300 kelimeyi geçmemelidir. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde; tablo, şekil, grafik ve resim kullanılabilir.
 • Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Notlar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerli katılımcı,

Bildiri göndererek kongremizin bilimsel içeriğine katkı sağlama isteğiniz için çok teşekkür ederiz, size bildirinizin nasıl değerlendirileceği konusunda bilgi vermek istiyoruz.

PEDURO kongrelerimize gönderilen bildiriler kongre bilimsel komitesi tarafından bir değerlendirme formu kullanarak kör olarak değerlendirilmektedir. Bu körlüğü sağlamak için komite içerisindeki hakemler kendilerinin ve bağlı oldukları kliniklerin bildirilerini ve diğer hakemlerin değerlendirme sonuçlarını görememektedir. Ayrıca hakemler taraflı olacaklarını bildikleri bildirileri değerlendirmeden çekilme hakkına sahiptir ve bunu gerektikçe kullanmaktadırlar. Körlüğü sağlamak için sizden beklenen bildiride anonimliği bozacak herhangi bir ifadenin (ör:merkez ismi) geçmemesidir, aksi halde bildiriniz değerlendirmeye alınmaz.

Bildiri kabulünde en önemli değişken yapılan çalışmanın içeriği olmakla birlikte düzgün yazılması daha iyi anlaşılmasını sağlayarak kongreye kabul şansını arttırmaktadır. Bildiri değerlendirme kriterlerini bilmenin size bu konuda fayda sağlayacağını düşündüğümüzden bu detayları sizinle paylaşmak istedik.

Göndermiş olduğunuz bildiriler öncelikle aşağıdaki üç kritere göre değerlendirilir:

 1. Kongre içeriğine uygun mu? 2. Etik bir çalışma mı? 3. Bildiri anonim mi?

Yukarıdaki üç kriteri sağlamayan bildiriler değerlendirmeye alınmaz, sağlayan bildiriler ise klinik/deneysel araştırmalar, olgu sunumları ve video bildiriler olarak üç grupta değerlendirilir.

Klinik/deneysel araştırmalar; çalışma türü, literatüre yaptığı bilimsel katkı düzeyi, bildiri içeriği ve dil kriterleri ile puanlandırılır (tablo 1). Olgu sunumları; literatüre yaptığı bilimsel katkı düzeyi, bildiri içeriği ve dil kriterleri ile puanlandırılır (tablo 2). Video bildiriler; literatüre yaptığı bilimsel katkı düzeyi, video içeriği ve tekniği ile dil kriterleri açısından puanlandırılır (tablo 3). Ardından bildiriler konu dağılımı ve kongrede etkin olarak sunulması olası bildiri sayısı gözetilerek en yüksek puanlı bildiriden başlanarak kongrede sunulmak üzere programa yerleştirilir. 

Kongrede sunulmaya hak kazanmış bildirileriniz kongre esnasında da hakemler tarafından yapılan sunum açısından değerlendirilir. Hakemler, sunum süresine uyma, slaytların hazırlanışı, konuşmacının bildirisini sunuşu ve konuya hakimiyeti, gönderilen bildiri ile sunum arasındaki uyum açısından ikinci kez çalışmanızı değerlendirir. Bu değerlendirme sonunda, toplam puanın %80’nini bildiri değerlendirme sırasında verilmiş puan ve %20’sini sunum puanından alacak şekilde, en iyi sözlü sunum, en iyi vaka sunumu ve en iyi video bidiri seçilmektedir.

Bildiri değerlendirme sistemimiz eğitim komisyonumuz tarafından her sene kongre sonrasında tekrar değerlendirilerek iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Değerlendirme sistemimizi değerlendirmek için yaptığımız istatistiksel analiz değerlendiriciden bağımsız bir değerlendirme yapabildiğimizi göstermiştir. Hedefimiz hepimiz için bilimsel içeriği zengin bir kongrenin yanı sıra bildirilerin tarafsız ve yalnız bilimsel bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlamaktır.

                Trabzon’da görüşmek dileğiyle,

PEDURO Yönetim Kurulu ve Kongre Bilimsel Kurulu

Tablo1. Klinik/Deneysel Araştırma Puanları

Çalışma türü (uygun çalışma türü için karşısındaki puan, maks. 21 puan) (bildiri türünün sözcük olarak yazması gerekmiyor ancak net anlaşılıyor olmalı)

Randomize kontrollü klinik araştırma

       21

Prospektif Vaka-kontrol çalışması

       18

Sistematik derleme/metaanaliz

       15

Prospektif kontrol grupsuz klinik araştırma

       13

Olgu serisi ancak klinik açıdan önemli (az yapılan kıymetli işler, klinik anlam taşıyan ilginç seriler)

       13

Deneysel Çalışma

       10

Anket çalışması

       10

Retrospektif klinik araştırma

        8

Olgu Serisi

        4

Belirsiz

        0

Bilimsel katkı (en uygun ifade için karşısındaki puan, maks. 24 puan)

Bildiride sorulan soru ve varılan sonuçlar orijinal, literatüre önemli bir katkı, vaka sayısı literatüre göre iyi

24

Bildiride sorulan soru ve varılan sonuçlar orijinal, literatüre önemli bir katkı, vaka sayısı literatürle benzer/az

21

Bildiri literatürde veri eksiği olan bir konuya yeni veri katıyor

18

Bildiri literatürde veri eksiği olan bir konuya öncekilere benzer bir çalışma ile benzer veri katıyor

12

Bildirinin bulguları orijinal ancak klinik karşılığı yok

8

Bildiri literatüre önemli bir katkı sağlamıyor

0

İçerik (her madde için karşısındaki kadar puan, maks. toplam 23 puan)

Problem tanımı net

0-1-2-3

Çalışma metodu net tarif edilmiş

0-1-2-3

Çalışma metodu amaca uygun

0-1-2-3

Bulgular net tarif edilmiş

0-1-2-3-4

İstatistiksel analiz yapılmış

0-3

Varılan sonuçlar bulgularla uyumlu, bulgular tarafından desteklenmiş*

0-3-5-7

(* 0 puan: sonuç bulgularla ilgisiz. 3 puan: bulgular yerinde ancak bulgulardan çıkmayan sonuca varılmış 5 puan: güzel bulgular var, sonuç bağlantılı ancak uygunsuz genelleme yapılmış 7: çok başarılı)

Dil (her madde için karşısındaki kadar puan, maks. toplam 12 puan)

Başlık ve içerik uyumlu

0-1-2

Bildiri bilimsel bir dille yazılmış

0-1-2-3

Bildiri uygun şekilde yapılandırılmış

0-2

Bildiri anlaşılır ve özenli yazılmış

0-1-2-3

Bildirinin dili ve imlası düzgün

0-1-2

 

Tablo 2. Olgu Sunumu Puanları

Bilimsel Katkı (hangi maddeye uygunsa o kadar puan)

Vaka orijinal, literatüre önemli bir katkı

25

Vaka literatürde veri eksiği olan bir konuya yeni veri katıyor

20

Vaka orijinal değil ancak eğitici

15

Vaka literatürde veri eksiği olan bir konuya öncekilere benzer veri katıyor

10

Vaka literatüre önemli bir katkı sağlamıyor/eğitici değeri yok

0

İçerik (her madde için karşısındaki kadar puan, maks. toplam 45 puan)

Sunum amacı net

0-3-6-9

Gerekli ayrıntılar hem belirti hem bulgu hem tetkik olarak verilmiş

0-3-6-9

Bulgular net tarif edilmiş

0-3-6-9

Bulgular iyi tartışılmış

0-3-6-9

Varılan sonuçlar bulgularla uyumlu, bulgular tarafından desteklenmiş

0-3-6-9

Dil (her madde için karşısındaki kadar puan, maks. toplam 10 puan)

Başlık ve içerik uyumlu

0-1-2

Bildiri bilimsel bir dille yazılmış

0-1-2-3

Bildiri anlaşılır ve özenli yazılmış

0-1-2-3

Bildirinin dili ve imlası düzgün

0-1-2

 

Tablo 3. Video Sunumu Puanları

Bilimsel Katkı (hangi maddeye uygunsa o kadar puan)

Video özgün, güncel pratiği değiştirebilecek, yeni tanımlanan yöntem / teknik içeriyor

25

Video bilinen yöntemin yararlı olabilecek farklı uyarlamalarını içeriyor

20

Video az bilinen/görülen bir durum içeriyor ve eğitici

15

Video rutin uygulamanın ilgi çekici ve eğitici püf noktalarını içeriyor

10

Video bilimsel katkı sağlamıyor/eğitici değeri yok

0

İçerik ve teknik (her madde için karşısındaki kadar puan, maks. toplam 45 puan)

Video amacı net, tüm basamakları ( giriş gelişme sonuç) net paylaşılmış

0-3-6-9

Mesajlar yerinde ve ilgi çekici şekilde vurgulanmış

0-3-6-9

Video olay / durum örgüsüne uygun akıcılıkta

0-3-6-9

Video görsel öğeler ve animasyonlar ile zenginleştirilmiş

0-3-6-9

Video seslendirme ve müziği akış ile uyumlu

0-3-6-9

Dil (her madde için karşısındaki kadar puan, maks. toplam 10 puan)

Video, metin ve başlık uyumlu

0-1-2

Video metinleri (sesli ve yazılı) bilimsel bir dil içeriyor

0-1-2-3

Video metinleri (sesli ve yazılı) anlaşılır ve özenli

0-1-2-3

Seslendirme ve metinlerin dili ve imlası düzgün

0-1-2

 

Katılım Sertifikası

Katılım sertifikası 29.09.2024 tarihinden itibaren çevrimiçi alınabilecektir.. Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bildiri özetleri ile ilgili her türlü sorunuz için gul_salci@hotmail.com adresine sorularınızı iletebilirsiniz.